IoT Sverige +  Vinnova (2)
Publicerad:

Fortsatt medfinansiering från Vinnova och IoT Sverige!

Nu står det äntligen klart att vår länsgemensamma IoT-satsning får fortsatt medfinansiering från Vinnova även under 2023 och 2024. Totalt inkom 17 ansökningar till Vinnova inom kategorin ”genomförandeprojekt” och vi kan med glädje konstatera att vi är ett av 4 projekt inom denna kategori som blev beviljat medfinansiering. Finansieringen kommer agera fortsatt stöd i att ta vårt framtagna koncept i länet från pilotprojekt in i långsiktig förvaltning.

Under 2023 och 2024 kommer fokus i satsningen bland annat ligga på att vidareutveckla och etablera former för förvaltning, support och kunskapsöverföring mellan deltagande organisationer i satsningen. Efter införandet av vår långsiktiga IoT-plattform som pågår just nu kommer vi även att arbeta med att skala upp och sprida lyckade initiativ i länet samt arbeta vidare med GIS, Digitala tvillingar, öppna data och AI. Medfinansieringen ligger även helt i linje med vår ambition att etablera långsiktig IoT i länet och bygga vidare på det pilotprojekt som drivits under 2021 och 2022.

Utöver medfinansieringen av vår länsgemensamma satsning ”Internet of Things Jönköpings län” kan vi med glädje konstatera att vi även erhållit medfinansiering från Vinnova att starta upp ett sidoprojekt med titeln ”Interoperabilitet mellan plattformar”. I projektet kommer vi agera testbädd för interoperabilitet-tester mellan vår pilot-plattform Yggio, långsiktiga plattform IoT Open och MetaSolutions öppna-dataplattform Entryscape. Även detta projekt går väl i linje med vår länsgemsamma grundfilosofi att hitta lämpliga former för att dela insamlade data som öppna data, samt hitta former för att tillföra IoT-data till befintliga verksamhetssystem.

På följande länk kan du läsa mer om utlysningen och övriga projekt runt om i Sverige som blev beviljade finansiering från Vinnova och IoT Sverige: