Aerial_view_of_Jönköping_University,_Sweden
Publicerad:

Välkommen till IoT-dagen 2024, en fullspäckad dag fylld med inspiration och goda exempel!

IoT Jönköpings län 2024

Kommunal utveckling bjuder in dig till en inspirerande IoT-dag fylld med möjligheter och insikter där målet är att bringa kunskap om hur vi med hjälp av IoT kan lösa nuvarande och kommande samhällsutmaningar. Dagen vänder sig till dig som har koppling till vår länsgemensamma IoT-satsning genom att du arbetar inom kommun, kommunalt bolag, region eller annan organisation.

Under dagen kommer du att få ta del av flera goda och inspirerande exempel på initiativ som pågår. Vi är övertygade om att dessa exempel kommer ge er en ovärderlig insikt och inspiration för ert eget arbete inom området. Dessutom kommer ni ha möjlighet att skräddarsy er egen upplevelse efter verksamhetens specifika behov och intressen.

Vi ser fram emot att få träffa er, dela denna inspirerande dag med er och diskutera hur vi tillsammans kan driva innovation och utveckling framåt i Jönköpings län.

Datum: Torsdagen den 30 maj
Tid: Klockan 09:00 – 16:00
Plats: Jönköping Konsert & Kongress på Elmia, Elmiavägen 15, entré 6
Anmälan:Länk till anmälan, (esmaker.net). Observera att anmälan är bindande. Sista anmälningsdag 28 maj kl 12.00


Agenda:
(observera att detta endast är ett schema för att illustrera innehållet för dagen, anmälan görs via ovan länk)

09.00-09.30 Mingel och fika

09.30-09.55 Rydbergssalen - Välkommen till IoT-dagen Jönköpings län 2024

10.00-10.50 Rydbergssalen - Lyssna till en inspirerande föreläsning med framtidsforskaren och trendspanaren Peter Siljerud

11.00-11.20 Välj mellan nedan föreläsningar

Michael Alm, VVS-ingenjör Tekniska kontoret Jönköpings kommun
Upptäck hur smarta belysningsarmaturer inte bara ger ljus åt förskolans lokaler utan också fungerar som avancerade mätinstrument för ventilation och mätning av lokalernas nyttjandegrad. Lär dig hur denna innovativa lösning kan optimera förskolemiljön för både barn och personal genom att skapa en mer behaglig och hälsosam atmosfär samtidigt som den effektiviserar resursanvändningen.

Robert Spertina, TH1NG
Lyssna till Robert Spertina från TH1NG berätta om Smart Sophantering och hur vi möter vi nya utmaningar inom fastigheter, skola och kontor.

En ineffektiv hantering av sopor, avfall och återvinningsbara material är en nuvarande utmaning för företag och kommuner. Bristen på nulägesinformation om fyllnadsnivåer för avfall eller återvinning kan leda till ineffektiva processer, operativa störningar och negativ miljöpåverkan. 

Förändrade arbetsmönster och ökat hybridarbete medför förändrad kontorsanvändning där vi planerar kontoret utifrån aktuell beläggning. Höga bullernivåer förbises ofta i arbetsmiljöer och på offentliga platser, vilket kan inverka negativt för produktivitet, kreativitet, välbefinnande och hälsa.

Jonas Persson och Martin Oscarsson Stadsbyggnadskontoret Jönköpings kommun
Upptäck hur IoT-data visualiseras genom kartor för att optimera bevattning och förvaltning av fotbollsplaner med hjälp av IoT Open och ArcGIS. Ta del av insikterna och lär dig hur denna innovativa teknologi kan effektivisera underhållet av fotbollsplaner.

Therese Balksjö, RISE, Research Institutes of Sweden
IoT-plattform, sensorer och testpiloter... men sen då?!

Erfarenheter från projektet Smart City Lab och deltagande kommuners mognadsresa mot kommunkoncernövergripande (IoT-)datahantering med erfarenheter från bland annat Strängnäs kommuns resa. Lär dig att engagera hela organisationen i gemensamma databehov, optimera sensorinsamling och maximera nyttan av data genom samverkan för att driva arbetet framåt inom datadriven innovation och samhällsutveckling.

11.30-11.50 Välj mellan nedan föreläsningar

Malsor Limani, GIS-samordnare Tekniska förvaltningen Habo kommun
Habo kommun jobbar proaktivt med smarta vattenmätare som skapar effektivisering både för fastighetsägare och kommun med bland annat digital avläsning, läckagedetektering och avisering vid avvikande vattenförbrukning.

Fredrik Björklund, TH1NG
Sänk dina energikostnader!
Utforska effektiva strategier för att minska energikostnaderna inom byggnadsdrift. Lär dig hur du balanserar kraven från miljöhänsyn och lagstiftning samtidigt som du upprätthåller en hög energieffektivitet för att möta både miljömål och gällande lagkrav.

Utforska Smart Energistyrning och framtidens energitrender med Fredrik Björklund från TH1NG!
Få insikter om den senaste utvecklingen inom energistyrning och hur det formar ett hållbart och robust samhälle.

Marcus Rejås, TH1NG

Utbildningsprogram IoT Open

Andréas Hall, Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs kommun 
Lyssna till Andreas Hall, Helsingborgs kommun som berättar om varför de har framtidens utomhusbelysning i Helsingborg och hur de jobbar proaktivt med hjälp av AI-kameror installerade på sopbilar som mäter vägnätets kvalitét, allt med grunden i att jobba behovsfokuserat.

Andreas Öggesjö,  Verksamhetscontroller Kultur- och fritidsförvaltningen Jönköping kommun
Stora kostnadsbesparingar och effektivare schemaläggning med smart besöksräkning på Jönköpings bibliotek. Lär dig hur smart besöksräkning inte bara ger oss insikter i besöksmönster, utan också särskiljer mellan män, kvinnor och barn, vilket möjliggör skräddarsydda och målinriktade åtgärder.

12.00-13.00 Lunch och mingel

13.00-13.50 Välj mellan nedan föreläsningar

John Fristedt,  Utvecklingsledare inom social- och omsorgsförvaltningen Linköpings kommun och Marie Valfridsson, Verksamhetsutvecklare vård och omsorgsförvaltningen Kinda kommun
IoT för åldrande i hemmet: En nyckel till ett fortsatt självständigt liv.
I ett gemensamt projekt mellan Linköping-, Kinda- och Karlskrona kommun görs individanpassade IoT-lösningar för hemmaboende äldre med larm och avisering mot anhörig.

Katarina Tinderdahl, Produktledare och Processledare för IoT tjänster och Tjänsteplattformar, Skellefteå Kraft
Så blev IoT nyckeln till ett smart och hållbart samhälle i tillväxt. Från effektiva arbetssätt till hållbara IoT lösningar som sparar pengar, tid, resurser och energi, samt hjälper oss att nå såväl hållbarhetsmål som uppfyllandet av lagkrav - Från skyddsvärd till öppen data.

Bjarte Falck Olsen, IoT i klassrummet, Helsingborgs kommun
Hur kan vi underlätta undervisningen om hur klimatförändringar fungerar baserat på elevernas närmsta omgivning i skolan? Hur kan luftkvalité, partiklar, matsvinn och jordfuktighet göras begripliga och skapa pedagogiskt värde i klassrummen? 

Med eleverna som utgångpunkt har Helsingborgs kommun tillsammans med tjänsten Antiloop skapat ett spännande projekt som ger eleverna verktyg för att förstå hur våra vardagliga aktiviteter påverkar miljön. Vi utforskar framgångsfaktorer, utmaningar och lärandemöjligheter som uppstår när man integrerar teknik och miljöförståelse i klassrummet.

Fredrik Eriksson, Nationella dataverkstaden
I denna föreläsning får du insikter om hur kommuner och kommunala verksamheter effektivt kan jobba med öppna data för att driva innovation och effektivisera sina processer.

Daniel Petersson, Jönköpings kommun
Gratis är gott! Publicera IoT-data snabbt och enkelt till webben.
Vi beskriver hur du kan koppla ihop IoT Open med Sitevision.

14.00-14.25 Välj mellan nedan föreläsningar

Stefan Frylebäck, ALMI
Upplev en tankeväckande föreläsning med Stefan Frylebäck från ALMI, där vi dyker in i den spännande världen av teknikens sårbarhet. Ta del av insikter och strategier för att skydda din verksamhet mot cyberhot och säkerhetsrisker i uppkopplade sensorer. Rusta dig och din organisation för en säkrare digital framtid.

Gustav Hultegård, Räddningstjänsten i Jönköping 
Upptäck vikten av att ha full kontroll över utplacerad utrustning med hjälp av sensorer. Du får lära dig hur IoT blir ett ovärderligt verktyg för räddningstjänsten, med möjligheten att spara både tid och resurser.

Marcus Ljungberg IT-utvecklare Sociala sektorn Eksjö kommun och Erik Knipensjö IT-chef Mullsjö kommun
Lyssna till allt från utmaningen, behovet och tillämpningen i den länsgemensamma satsningen på temperaturmätning i medicikylskåp, ett gemensamt projekt som genomförs i länets alla 13 kommuner.

Rikard Gustavsson, Projektledare/Digitaliseringsstrateg Nässjö kommun, Karolina Haag Sjöberg, Utvecklingsstrateg Nässjö kommun
Ta del av en föreläsning som lyfter fram utmaningen att främja cykelresor i Jönköpings län och dess kommuner! Lär dig hur bristfälliga trafikdata för cyklar hindrar oss från att effektivt följa och uppnå våra mål om ökad cykeltrafik. I ett gemensamt projekt mellan alla höglandskommuner görs nu ett arbete med att öka tillgängligheten av trafikdata kopplat till cykeltrafiken, för att enklare kunna följa upp målet att arbeta mot att öka andelen vardagsresor med cykel.

14.30-14.55 Mingel och fika

15.00-16.00 Rydbergssalen - Gemensamt avslut

Vi knyter ihop dagen och avslutar med två föreläsningar med Daniel Dersén, Internetstiftelsen och Fredrik Björklund, TH1NG.

Anmälan:
Skräddarsy din dag med de föreläsningar som passar dig bäst. Under dagen finns tid att besöka vår monteryta där flera leverantörer finns representerade för att svara på frågor, visa sensorer med mera. Deltagande sker fysiskt på plats. Länk till anmälan, (esmaker.net).

Observera att anmälan är bindande.
Förmedla gärna vidare denna inbjudan till de som berörs i din verksamhet, vår målsättning är att nå ut med den verksamhetsnytta som IoT-plattformen erbjuder.

Kostnad:
279 kr/deltagare kommer att faktureras efter avslutad konferens. Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.


Vid frågor, kontakta gärna:

Björn Hättström, projektledare bjorn.hattstrom@xlent.se
Emma Ahlstedt, projektkoordinator emma.ahlstedt@rjl.se 073 035 99 74
Simon Hillfors, projektkoordinator simon.hillfors@rjl.se 072 210 68 83