Utbildning_temabild_red
Publicerad:

Kommande utbildningstillfälle inom IoT Open

Vi blir fler och fler som ser IoT-tekniken som en av lösningarna på våra utmaningar inom offentlig sektor.

Därav kommer projektet genomföra nya utbildningar inom vår IoT-plattform, IoT Open. Dessa utbildningar kommer att bekostas av projektet och planeras äga rum under våren/sommaren 2024. (mer detaljerad info om exakt datum och innehåll kommer inom kort).

Utbildningarna kommer vara uppdelade så att de passar både dig som är helt ny inom IoT och dig som behöver en fördjupad kunskap.

Vid ev. frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss i projektledningen.

IoT+open_logo_A