iotappen
Publicerad:

Nytt IoT-tillägg i Sitevision: Enkel åtkomst till mätvärden

Att presentera IoT-värden på en webbplats kan vara en process där man behöver ta hjälp av en utvecklare. Denna processen kan göras enklare och snabbare. Vid en överblick på vilka som deltar i den länsgemensamma IoT-satsningen noterade vi att flera av deltagarna använder webbplattformen Sitevision. Med detta som utgångspunkt tog vi i Jönköpings kommun därför kontakt med vår sitevisionpartner Consid.

Vid ett möte med Consid strax innan jul 2023 la vi fram ett förslag om att utveckla ett enkelt tillägg till Sitevision. Ett tillägg som knyter direkt mot IoT-plattformens API. Tillägget blev klart i januari och är nu installerat och produktionssatt på jonkoping.se och Jönköpings kommuns intranät.

Än så länge används den endast på några av våra vandringsleder. Men allteftersom ytterligare enheter sätts ut kommer fler värden vara möjliga att publicera på våra webbplatser. När badsäsongen börjar kommer den t.ex. användas för temperaturdata vid våra friluftsbad.

Ett exempel på hur den används kan ni t.ex. hitta på jonkoping.se på sidan Dummemosselederna.

Hur kan man börja använda den?
Till att börja med är den gratis för alla deltagare i länets IoT-satsning. En zip-fil med alla nödvändiga filer kan beställas från oss i Jönköpings kommun. Installationen tar sedan ca 5-10 minuter.

Beställning görs till systemförvaltare,
Daniel Petersson
daniel.petersson@jonkoping.se