big_icon-1000px
Publicerad:

Nylanserad hemsida för vår länsgemensamma IoT-satsning

Nu är den äntligen här - vår länsgemensamma hemsida för IoT-satsningen i Jönköpings län! Här kan du bland annat läsa mer om satsningen i sin helhet, vilka IoT-initiativ som pågår ute i länet och vilka organisationer som deltar i satsningen. Hemsidan kommer uppdateras regelbundet allt eftersom nya initiativ påbörjas och nyheter kommer publiceras för att hålla deltagare och andra intressenter uppdaterade på vad som är på gång.

Syftet med hemsidan är att sprida kunskap, inspirera och främja samarbetet mellan de deltagande organisationerna i satsningen. En av huvudidéerna är att samla alla de IoT-initiativ som pågår ute i länet på ett och samma ställe. Detta gör det enkelt för den som befinner sig i startgroparna att bilda sig en uppfattning om vad som pågår och vem man kan kontakta om man vill påbörja ett liknande initiativ som redan pågår ute i länet. På så sätt stimulerar vi samarbetet i länet och motverkar att varje organisation ska behöva ”uppfinna hjulet på egen hand”. I takt med att tillämpningar växer fram och skalas upp kan vi på ett effektivt sätt dela dessa mellan ingående parter i satsningen.

Har du eller din organisation idéer på hur IoT skulle kunna nyttjas i er verksamhet? Vill du veta mer om hur du blir en del av satsningen? Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Kontaktpersoner till projektet hittar du på vår Kontaktsida.