Logotyp_Th1ng
Publicerad:

Ny långsiktig IoT-plattform i länet

I början av december tecknades ett avtal med TH1NG som leverantör av ny långsiktig IoT-plattform i länet. Avtalet är skrivet på 10 år och plattformen kommer således ligga som grund för vårt fortsatta IoT-arbete i länet under en lång tid framöver. Totalt är vi 55 beställarorganisationer i Jönköpings län som deltar och under våren 2023 kommer vi arbeta med att införa plattformen och migrera de sensorer vi har inkopplade i vår nuvarande pilot-plattform, Yggio.

Den 16e - 19e januari kommer utbildningar att hållas i den nya plattform, IoT Open, som en del av införandet. Utbildningarna kommer att äga rum fysiskt på plats i Jönköping och är öppna för alla organisationer som avser bruka plattformen framöver. Om du saknar inbjudan till utbildningarna, vänligen hör av dig till projektledningen. Kontaktuppgifter hittar du på Kontaktsidan.

Efter införandet kommer vi arbeta med att skala upp och sprida befintliga IoT-lösningar, samt påbörja nya initiativ och hitta nya samarbeten. Under våren kommer vi även arbeta med att införa en förvaltningsorganisation och starta upp sektorspecifika samarbetsforum för att på ett smidigt sätt kunna stimulera innovationskraften i länet på sektor- och förvaltningsnivå.

Så här i juletider vill vi även passa på att önska er alla en riktigt god jul. Vi är stolta över det vi lyckats åstadkomma under året och ser med spänning fram emot fortsättningen av projektet!