pexels-damir-16317725
Publicerad:

Sommarhälsning från projektet!

Nyhetsflödet må har varit tyst ett tag men projektet har rullat på. Under våren har ett antal aktiviteter pågått och nedan är ett axplock:

  • IoT-dagen gick av stapeln den 12 april med ca 200 deltagare från länets kommuner och förvaltningar, kommunala bolag, plattformsleverantören TH1NG m.fl.
  • Acceptanstester av IoT Open slutfördes i april och plattformen har nu leveransgodkänts.
  • Fortsatt arbete med testning av krav har genomförts för de krav som ska uppfyllas efter 6 resp. 12 månader.
  • Ytterligare en utbildning i IoT Open genomfördes under tre dagar i maj tillsammans med Marcus Rejås, chefsarkitekt på TH1NG.
  • Ny projektledning fr.o.m. i maj. Kontaktuppgifter finns här.
  • Det finns många idéer ute i kommunerna och bl.a. Jönköpings kommun har två nya IoT-initiativ under utveckling. Du kan läsa mer om dem här & här. Har ni ett initiativ på gång i er verksamhet – kontakta gärna oss i projektledningen!
Nu tar projektet några veckors semester och är tillbaka igen i höst. Tack alla för ett fint samarbete!